Projekty Unijne

Program Operacyjny Inteligenty Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa 3 , Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach , działanie 3,4 Dotacje na Kapitał obrotowy

Tytuł Projektu : Dotacja na Kapitał Obrotowy dla Hardkop Sp z.o.o

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności , w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły w skutek epidemii COVID-19

 • Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dofinansowanie projektu z UE: 298 606,23 zł
//hardkop.pl/wp-content/uploads/2020/10/mapadotacji.png

Laboratorium do prowadzenia prac badawczo rozwojowych.

Grudzień 2014 - zakończyliśmy kolejny projekt pt. " Podniesienie konkurencyjności firmy HARDKOP poprzez utworzenie laboratorium do prowadzenia prac badawczo rozwojowych” , dofinansowany został w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , Działanie 2.2 : Wsparcie komercjalizacji badań naukowych.

W trakcie wdrażania projektu, utworzyliśmy Laboratorium Szybkiego Prototypowania. Wyposażyliśmy laboratorium, do prowadzenia działalności projektowo-badawczej w następujące urządzenia :

 • skaner przestrzenny 3D,
 • drukarkę 3D,
 • program do symulacji procesów,
 • program CAD/ CAM,
 • spektrometr laboratoryjny.

Modernizacja Wydziału konstrukcji stalowych w przedsiębiorstwie HARDKOP.

Wrzesień 2014 - zakończyliśmy projekt dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw , pt:

"Modernizacja Wydziału konstrukcji stalowych w przedsiębiorstwie HARDKOP w celu wdrożenia innowacyjnych produktów”.

W ramach projektu doposażyliśmy wydział konstrukcji stalowych o nowe maszyny tj:

 • Hydrauliczna prasa krawędziowa CNC z oprogramowaniem,
 • Zwijarka 3 walcowa,
 • Kabina malarska,
 • Komora śrutownicza,
 • Giętarka do profili rur,
 • Przecinarka taśmowa,
 • Hydrauliczne nożyce gilotynowe,
 • Wiertarko - frezarka.

Projekty unijne

2009-2010 – Zrealizowaliśmy projekt o nazwie "Zakup nowoczesnych maszyn i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w celu podniesienia konkurencyjności Przedsiębiorstwa Technicznego HARDKOP Sylwester Piasny".

W 2012 zakończyliśmy projekt pt: „Modernizacja Odlewni Przedsiębiorstwa Technicznego HARDKOP Sylwester Piasny poprzez wdrożenie nowych technologii odlewniczych oraz informatycznych„.

W ramach projektu wyposażyliśmy ODLEWNIĘ m.in. w:

 • linię do wykonywania form bez skrzynkowych i regeneracji masy - przystosowana jest na bazie mas furanowych jako spoiwo. System regeneracji masy umożliwia jej odzyski zawracania do ponownego wykorzystania,
 • piec indukcyjny dwutyglowy,
 • instalacja odpylania linii do produkcji mas oraz stanowisk do oczyszczania odlewów,

Obecnie realizujemy projekty unijne 

1. „Modernizacja Wydziału konstrukcji stalowych w Przedsiębiorstwie HARDKOP w celu wdrożenia innowacyjnych produktów”.

2. Projekt inwestycyjny przedsiębiorstw w zakresie B+R pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności HARDKOP poprzez utworzenie laboratorium do prac badawczo – rozwojowych„

3.  DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Przedsiebiorstwie Technicznym HARDKOP Sylwester Piasny

Nazwa Beneficjenta: Sylwester Piasny Przedsiębiorstwo Techniczne Hardkop
Wartość Projektu : 265 193 ,74 zł

Udział Unii Europejskiej : 199 490 ,02 zł

Okres realizacji : 1.01.2014 - 31.12.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.


HARDKOP SP ZO.O rozpoczął realizację projektu pt” „Utworzenie laboratorium metalograficznego , badań nieniszczących , badań mas formierskich oraz nowoczesnego prototypowania , jako rozwój działu badawczo- rozwojowego w celu zwiększenia innowacyjności w Hardkop Sp . zo .o „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 , 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy , Działanie 1.2. Badanie w innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw .

Całkowita wartość projektu : 3 600 292,09 zł

Dofinasowanie z UE wynosi : 1 312 256,36zł