Informacja o realizacji działania 6.1 „ Paszport do eksportu”.

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma Hardkop uzyskała dofinansowanie w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”.
Dofinansowanie będzie realizowane w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.