Projektowanie

Posiadamy laboratorium szybkiego prototypowania odlewów wyposażone w następujące urządzenia :

  • skaner optyczny i drukarka 3 D.
  • program symulacyjny Quicast
  • program CAD/ CAM
  • spektrometr laboratoryjny z optyką CCD

Skaner 3D

Pozwala na zeskanowanie części i elementów o trudnych kształtach w celu przyspieszenia procesu inżynierii odwrotnej.

Wykonany skan można wykorzystać poprzez stworzenie rysunku technicznego lub do kontroli kształtu oraz wymiarów.

Program do symulacji procesu zalewania form ciekłym metalem

Pomaga udoskonalić technologie po przez dobranie optymalnych parametrów oraz usunąć ewentualne wady technologiczne na etapie projektowania

Drukarka 3D

Drukarka 3D pozwala na szybkie stworzenie prototypu części w jednym procesie technologicznym.

Używana do produkcji małych modeli odlewniczych o skomplikowanych kształtach np. do produkcji odlewów precyzyjnych