Laboratorium do prowadzenia prac badawczo rozwojowych

Grudzień  2014 –  zakończyliśmy kolejny projekt pt. ” Podniesienie konkurencyjności firmy HARDKOP  poprzez utworzenie laboratorium do prowadzenia prac badawczo rozwojowych” ,  dofinansowany został  w ramach Małopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego , Działanie 2.2 : Wsparcie komercjalizacji badań naukowych ,

W trakcie wdrażania projektu, utworzyliśmy Laboratorium Szybkiego Prototypowania. Wyposażyliśmy laboratorium, do prowadzenia działalności projektowo-badawczej w następujące urządzenia :

  • skaner przestrzenny 3D,
  • drukarkę 3D,
  • program do symulacji procesów,
  • program CAD/ CAM,
  • spektrometr laboratoryjny.