Audit wytwórcy materiałów

Grudzień 2014 – został przeprowadzony audit wytwórcy materiałów na zgodność z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE Zał.I,Punkt 4.3 oraz AD 2000 W0.

Wynik auditu pozytywny.