EU Prosjekter

2009-2010 – Vi har fullført et prosjekt med navn "Kjøpet av moderne maskiner og implementering av innovative løsninger for å øke konkurranseevnen til Teknisk Bedrift HARDKOP Sylwester Piasny".

I 2012 fullførte vi et prosjekt med navn "Modernisering av Støperi til Teknisk Bedrift HARDKOP Sylwester Piasny gjennom implementering av nye støpe- og informasjonsteknologier".

Innenfor prosjekter har vi ustryrt STØPERI i blant annet:

  • en linje for grønn sand molding og regenering av masse – den er tilpasset på basis av furanmasse som et bindemiddel. Regenerasjonssystemet muliggjør dens gjenvinning for gjenbruk,
  • dobbel funksjon induksjonsovn,
  • installasjon av linjeavstøvning til produksjon av masse og posisjoner for rengjøring av støpninger,

Nå for tiden gjennomfører vi følgende EU-prosjekter:

1. "Modernisering av Avdeling for stålkonstruksjoner i HARDKOP Bedriften for å implementere innovative produkter."

2. Investeringsprosjekt til bedrifter innen B+R med navn "Økning av konkurranseevnen til HARDKOP ved å opprettelse av et laboratorium for forsknings – utviklingsarbeider"

3.  TILSKUDD FOR INNOVASJONER

VI INVESTERER I DERES FREMTID

Implementering av en Plan for Eksportutvikling i Teknisk Bedrift HARDKOP Sylwester Piasny

Navn til Begunstiget: Sylwester Piasny Teknisk Bedrift Hardkop
Prosjekt verdi : 265 193 ,74 PLN

Europeiske Unionens andel : 199 490 ,02 PLN

Implementeringsperiode: 1.01.2014 - 31.12.2015

PROSJEKT DELFINANSIERT AV DEN EUROPEISKE UNIONEN FRA DET EUROPEISKE UTVIKLINGSFONDET.