Wentylatory Promieniowe wysokoprężne typu: WPO 10/2,5 - WPO 18/25

Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia składa się z pięciu wielkości:

WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25, których średnice otworów wlotowych wynoszą odpowiednio: f100, f125, f140, f160, f180 mm. Wentylatory produkowane są w dwóch wykonaniach przeniesienia napędu:

 • Napęd bezpośredni – wirnik wentylatora mocowany bezpośrednio na wale silnika
 • Napęd sprzęgłowy – przeniesienie napędu poprzez sprzęgło elastyczne montowane pomiędzy układem ułożyskowania a wałem silnika

Rodzaj wykonania wentylatorów :

 1. wykonanie zwykłe -
 2. wykonanie specjalne - korozjoodporne

Przeznaczenie

Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 służą do uzyskiwania dużych spiętrzeń przy niewielkich wydajnościach przetłaczanego czynnika, przy czym niezależnie od wykonania niedopuszczalne jest przetłaczanie czynnika o zawartości pyłów wyższej niż 0,3 g/m3 oraz czynnika stwarzającego zagrożenie wybuchu. Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 znajdują zastosowanie w przemyśle i budownictwie do pracy w takich instalacjach , jak :

 • klimatyzacyjnych wysokiego ciśnienia ,
 • wentylacyjnych ,
 • podmuchów do pieców ,
 • technologicznych ,
 • transportu pneumatycznego, gdy wentylator pracuje na tłoczeniu , a materiał transportowany nie przechodzi przez wentylator.

Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu zwykłym służą do przetłaczania powietrza i innych gazów i par neutralnych o temperaturach dodatnich mniejszychniż 60 0C .

Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu zwykłym budowane są na napęd bezpośredni (napęd nr 1) ; wirnik osadzony bezpośrednio na czopie silnika napędowego .

Wentylator wykonany jest ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości, obudowa wentylatora oraz  pozostałe zespoły  takie jak wirnik i podstawa stanowią konstrukcję spawaną.

Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 w wykonaniu specjalnym służą do przetłaczania zarówno czynnika neutralnego jak i korodującego o temperaturach w zakresie temperatur od 60 od 500 oC .

Wentylatory WPO-10/25 ÷ WPO-18/25  budowane są z dwoma rodzajami napędu:

 • napęd nr 1 (bezpośredni) , gdy wirnik wentylatora osadzony jest bezpośrednio na czopie silnika napędowego - dla temperatur przetłaczanego czynnika do 60 oC
 • napęd nr 4 (pośredni) , gdy wirnik wentylatora osadzony jest na czopie łożyskowania połączonego sprzęgłem bez poślizgu z silnikiem napędowym – dla temperatur do 500 0C  i czynnika chemicznie aktywnego

Zasadnicze zespoły wentylatora korozjo odpornego: wirnik, obudowa wentylatora wykonane są jako konstrukcja spawana ze stali w gatunku 1H18N9T; podstawa i pozostałe detale wentylatora wykonane są stali konstrukcyjnej zwykłej jakości.

Napęd

Do napędu wirnika w wentylatorach WPO-10/25 ÷ WPO-18/25 dla obu wykonań stosowane są głównie  silniki indukcyjne trójfazowe klatkowe  o prędkości synchronicznej   3.000 obr/min i 1.500 obr/min

Dobór wentylatora

Wentylatory są maszynami roboczymi wytwarzającymi z tytułu swojej pracy określoną moc akustyczną, która w znacznej mierze uzależniona jest od parametrów pracy wentylatora takich jak: parametr sprężu ∆Pc i parametr wydajności QV. Projektując instalację, w której ma pracować wentylator należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie akustyczne (osobne pomieszczenie dla wentylatorów, obudowy dźwiękochłonne izolujące wentylator od otoczenia, tłumiki, wibroizolatory itp.) Zakres wydajności i spiętrzenia przedstawiają charakterystyki opracowane dla gęstości czynnika na wlocie ϱ= 1,2 kg/m3 i  temperatury do 40 oC, ciśnienia barometrycznego   p= 1013 hPA i wilgotności względnej W= 50%.

W przypadku , gdy temperatura przetłaczanego  powietrza jak i ciężar właściwy gazu  są inne niż  ϱ =1,2 kg/mprzy t=20 0C, dla którego zostały opracowane charakterystyki, przed przystąpieniem do doboru wielkości wentylatora należy dokonać ponownych przeliczeń . Transport wentylatora, montaż i obudowa winny być zgodne z dokumentacją techniczno - ruchową.

Poniższy przykład przedstawia metodę doboru wentylatora na podstawie załączonych charakterystyk.