Wentylatory Promieniowe jednostrumieniowe typu: FK

Wentylatory promieniowe FK są wentylatorami wysokosprawnymi , służą do przetłaczania  nie zapylonych gazów , o temperaturze do 800C, a w wykonaniu specjalnym ( kwasoodpornym) dopuszczają przetłaczanie czynnika o temperaturze do 400 0C . Stosowane są  w budownictwie, w układach wentylacji  i klimatyzacji ,    w suszarniach

Wentylatory FK charakteryzują się lekką nowoczesną konstrukcją i wytwarzane są z trzema rodzajami napędu: bezpośrednim, sprzęgłowym i pasowym . Wielkości wentylatorów FK oznaczane są wg średnicy króćca wlotowego w cm i są stopniowane w ciągu liczb normalnych : 20;25;31,5;40;50;63;80;100.

Wentylatory FKD są przeznaczone do  przetłaczania gazów obojętnych o stężeniu zapylenia do 0,3 g/m3  i temperaturze do 50 0C. Produkowane są wyłącznie w wykonaniu standardowym. Mogą pracować w układach wentylacyjnych , gdy zadaniem wentylatora jest zassanie czynnika z otoczenia w którym jest zainstalowany, po stronach ssawnych brak możliwości podłączenia do rurociągu. Wentylatory FKD zalecane są do pracy w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, technologicznych , podmuchów do pieców.

Wielkości  wentylatorów FKD są oznaczone wg, średnicy króćca podawanej w cm  i są produkowane w następujących wielkościach  30,40, 50,63,70,80,100.