Święto Odlewnika

28.11.2008 zorganizowaliśmy w Trzebini w Dworze Zieleniewskich I Seminarium Branżowe z okazji Święta Odlewnika. Program seminarium obejmował referaty wygłaszane przez profesorów AGH – prof. dr hab. Inż. Edwarda Guzika i dr hab. Inż. Dariusza Kopycińskiego, dyskusje techniczne oraz spotkanie koleżeńskie.