Zakup prasy krawędziowej.

Latem 2013 roku zakupiliśmy prasę krawędziową HPK 300/3200, CNC E200 o nacisku 300 ton.