Integreringsmøte 2013

Den 19. juli 2013 på et rekreasjons- og fritidssenter Kozi Bród i Trzebinia ble det holdt integreringsmøte for de ansatte til Hardkop bedrift.