Informasjon om gjennomføring av aktiviteten 6.1 «Pass til Eksport»

Vi har glede til å informere dere om at Hardkop bedrift har fått tilskudd innenfor tiltak 6.1 «Pass til Eksport».

Tilskuddet vil bli gjennomført innenfor tiltak 6.1 Pass til Eksport med prioriteringsakse 6 Den polske økonomien på det internasjonale markedet innen Handlingsprogrammet Innovativ Økonomi 2007-2013, og er delfinansiert av EUs Regionale Utviklingsfond.