Wykonawstwo wentylatorów w oparciu o dostarczoną dokumentację

Możemy wykonać  odtworzenie  poszczególnych  elementów  wentylatora w oparciu o:

  • Dostarczoną dokumentację techniczno - graficzną
  • Obmiary dokonane na miejscu zabudowy wentylatora