Wentylatory Promieniowe wysokoprężne typu: WP 20 - WP 40

Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L÷WP-40L

służą do przetłaczania  powietrza lub innych gazów i par obojętnych z zawartością pyłu nie większą niż 0,3 g/m3 .Mieszanina przetłaczanego powietrza nie może zawierać składników żrących , oraz  właściwości wybuchowych .Do napędu wyżej wymienionych wentylatorów stosuje się silniki elektryczne indukcyjne, trójfazowe, klatkowe budowy zamkniętej.

Typoszereg wentylatorów WP składa się z siedmiu wielkości:

WP - 20 L; WP - 22,4 L; WP - 25 L; WP - 28 L; WP - 31,5 L; WP - 35,5 L; WP - 40 L których średnice otworów wlotowych wynoszą odpowiednio: f200, f224, f250, f280, f315, f355 i f400 mm . Każda wielkość typoszeregu  może zostać wykonana  w ośmiu zasadniczych położeniach obudowy (figura): P0, P2, P4, P6: L0, L2, L4, L6 (wg PN-92/M-43001). Zwiększenie liczby charakterystyk ∆Pc= f(V) w polu pracy wentylatorów  uzyskuje się stosując  trzy różne szerokości wirników oznaczone odpowiednio: 0,75; 1,00; 1,25 (przy niezmienionej obudowie wentylatora).

Zasadnicze zespoły wentylatora takie jak wirnik, obudowa, podstawa stanowią konstrukcję spawaną – zgrzewaną.

Wentylatory WP-20 L ÷ WP-40 L produkowane są z  dwoma rodzajami napędu:

  • wirnik osadzony bezpośrednio na wale silnika (napęd nr 1 - bezpośredni) temperatura przetłaczanego czynnika nie przekracza 60 0C
  • wirnik wentylatora na wale sprzężony z silnikiem poprzez sprzęgło elastyczne (napęd nr 4- sprzęgłowy), temperatura przetłaczanego w zakresie 600C - 500 0

Zamieszczone charakterystyki wentylatorów ∆Pc= f(V) przedstawione  dla każdej wielkości typoszeregu odniesione są  dla warunków normalnych tj: gęstości czynnika na wlocie ϱ= 1,2 kg/m3 i  temperatury do 40 oC, ciśnienia barometrycznego  p= 1013 hPA i wilgotności względnej W= 50%.   Wentylatory są maszynami wysokoprężnymi  z tytułu swojej budowy  posiadają  wysoki poziom mocy akustycznej , która w znacznej mierze uzależniona jest od parametrów pracy wentylatora (sprężu i wydajności). Projektując  instalację, w której ma pracować wentylator należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie akustyczne (osobne pomieszczenie dla wentylatora, obudowy termiczno –akustyczne izolujące wentylator od otoczenia, tłumiki,  ramy z wibroizolatorami, itp.).

Objaśnienie oznaczenia wentylatora:

W        - wentylator,
P         - promieniowy,
28       - średnica otworu wlotowego w cm,
1,00    - oznaczenie szerokości wirnika,
L          - oznacza typ lekki owiercenia ramki wlotu i wylotu .

Wentylatory dostarczane są jako kompletnie zmontowane, transport i  montaż  winny być zgodne z dokumentacją techniczno - ruchową.

Wentylatory serii WP  w zależności od temperatury przetłaczanego czynnika wykonywane są jako wentylatory:

  • standardowe dla temperatury przetłaczanego czynnika nie większej niż 60 0C, wirnik, obudowa i podstawa wentylatora wykonane są z blachy zwykłej ST3S
  • ciepłoodporne dla temperatury przetłaczanego czynnika w zakresie 600C - 2800C, wirnik, obudowa i podstawa wentylatora wykonane są z blachy zwykłej jakości ST3S, dodatkowo pomiędzy obudową wentylatora a układem łożyskowania zabudowany jest odrzutnik ciepła
  • korozjo odporne dla temperatury przetłaczanego czynnika w zakresie 2800C - 5000C, wirnik, obudowa i podstawa wentylatora wykonane są z blachy nierdzewnej 1H18N9T, pomiędzy obudową wentylatora a układem łożyskowania zabudowany jest odrzutnik ciepła, układ łożysk przystosowany do chłodzenia wodą.

Wentylatory WP-20 L ÷ WP-40 L ogólnego przeznaczenia znajdują zastosowanie w przemyśle i budownictwie do pracy w takich instalacjach jak: klimatyzacyjne, wentylacyjne, technologiczne, dmuchawy do pieców itp. w przypadkach, gdy wymagane są duże spiętrzenia przy stosunkowo małych wydatkach.