Wentylatory Promieniowe transportowe typu: WPT

Wentylatory promieniowe do transportu pneumatycznego typu WPT-20 ÷ WPT-63 służą do przetłaczania powietrza lub innych gazów i par obojętnych z zawartością rozdrobnionych lekkich ciał stałych. Przeznaczone są do transportu pneumatycznego trocin i wiórów drzewnych, odpadów skórzanych, włókien sztucznych, pakuł, paździerzy, wytłoków buraczanych, suszu pasz itp.. Zalecane są do stosowania w przemyśle drzewnym, chemicznym, włókienniczym, suszarniczym      i spożywczym. Koncentracja materiału sypkiego lub włókienniczego nie może przekraczać 0,2 kg/m3 przetłaczanego powietrza. Temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekraczać 400C (313 K) w przypadku wirnika osadzonego bezpośrednio na czopie silnika elektrycznego   i 800C (353 K ) dla napędu przez sprzęgło oraz przez przekładnię pasowo-klinową.

Dla przetłaczanego czynnika z zawartością składników przyśpieszających korozję oferujemy wykonanie korozjoodporne z napędem bezpośrednim i pośrednim.

Wentylatory WPT są produkowane w sześciu wielkościach: 20, 25, 31.5, 40, 50 i 63, których średnice otworów wynoszę odpowiednio: 200, 250, 315, 400, 500 i 630 mm. Wykonywane są   z napędem bezpośrednim (napęd 1 - oprócz WPT– 63), pośrednim poprzez przekładnie pasową (napęd 2) i pośrednim poprzez sprzęgło (napęd 4).

Każda wielkość typoszeregu jest produkowana w ośmiu położeniach otworu wylotowego: RD0, RD90, RD180, RD270, LG0, LG90, LG180 i LG270.

Figury lewe są lustrzanymi odbiciami figur prawych wentylatorów przedstawionych na odpowiednich rysunkach. Zasadnicze zespoły jak: wirnik, obudowa, podstawa pod zespół napędowy są wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości. W wykonaniu korozjoodpornym wirnik i obudowa są wykonane ze stali o podwyższonej odporności na korozję.

Do napędu wentylatorów są stosowane trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym. Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka malarska z zestawu farb ogólnego przeznaczenia,   a dla wykonań specjalnych - z zestawu farb chemoodpornych lub innych na życzenie odbiorcy.