Wentylatory Promieniowe jednostrumieniowe typu: WWOax

Wentylatory serii WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów, wyciągu spalin. Nadają się do przetłaczania czynnika obojętnego o zapyleniu do 0,5 g/m3 i temperaturze do 500 0C.
Wykonane są w trzech rodzajach przeniesienia napędu: - w napędzie bezpośrednim dla temperatury przetłaczanego czynnika do 80 oC
- w napędzie sprzęgłowym i pasowym dla temperatury przetłaczanego czynnika do 500 0C.
W wersji specjalnej są wykonywane z materiałów odpornych na działanie podwyższonych temperatur oraz kwasów – wykonanie ciepłoodporne, kwasoodporne
Wentylatory są wyposażone w silniki elektryczne o zwykłym stopniu ochrony lub w wykonaniu specjalnym : przeciw wybuchowe, pyłoszczelne, przystosowane do współpracy z falownikiem. Wentylatory są wykonywane w 14 wielkościach od WWOax –20 do WWOax – 125.
Dodatkowe wyposażenie wentylatorów obejmuje:
- wloty kolanowe
- kompensatory na wlocie i wylocie
- siatki ochronne na wlocie
- aparaty regulacyjne na wlocie sterowane ręcznie lub za pomocą siłowników
- tłumiki hałasu
- izolację termiczno – akustyczna zabudowaną bezpośrednio na wentylatorze
- ramy wibroizolacyjne
- wibroizolatory montowane bezpośrednio do podstawy
Położenie wylotów wentylatorów precyzuje norma PN-92/M-43011 zgodnie z którą kierunek obrotu wirnika zgodny z ruchem wskazówek zegara określa się jako prawy i oznacza się symbolem RD, natomiast kierunek obrotu wirnika przeciwny do ruchu wskazówek zegara oznacza się symbolem LG.