Wentylatory Promieniowe jednostrumieniowe młynowe typu: WPM

Wentylatory młynowe służą do przetłaczania  gorącego powietrza lub mieszaniny powietrzno – spalinowej  o temperaturze do 400 0C, o stężeniu zapylenia do 1g/m3 do nadciśnieniowych młynów węglowych. Z uwagi na duży opór gazodynamiczny sieci , z którą wentylator współpracuje, wentylatory te charakteryzują się   dużymi spiętrzeniami   ( 800 – 1100 kG/m2)

Młynowe wentylatory  promieniowe  są produkowane  jako jedno lub dwustrumieniowe . Wyposażone są  we wloty kolanowe z  żaluzjowym aparatem regulacyjnym ,m przystosowanym do współpracy z siłownikiem . Wirniki są wykonywane ze stali o podwyższonej wytrzymałości i ciepłoodporności, łopatki wirnika są jednopowłokowe.  Zespół wirujący jest dwustronnie łożyskowany. W wentylatorach stosowane są łożyska ślizgowe  gwarantujące niezawodną pracę przy zmiennych warunkach temperaturowych  i przy niewielkich niedoważeniach zespołu wirującego powstałych wskutek erozji pyłowej. Łożyska smarowane są olejem pod ciśnieniem ze specjalnego zespołu smarującego , wyposażonego w dwie zębate pompy olejowe, filtr i chłodnice oleju . System zabezpieczeń nie dopuszcza  do uruchomienia wentylatora bez jednej z pomp ( druga rezerwowa załącza się automatycznie)

Wielkości wentylatorów i parametry przepływowe

Typ wentylatoraParametry przepływowe
Wydajnośćm3/sSpiętrzenie całkowitekG/m2Temperatura  czynnika( 0C)Moc silnika    ( kW)
WPM – 85/2,313,5850327200
WPM- 87/2,320850330400
WPM-97/229850330 - 370400
WPMD-105/256950350850

Wentylatory  WPM- 85/2,3, WPM-87/2,3 WPM 97/2 i WPMD – 105/2 składają  się  z następujących elementów :

  • Spawanego wirnika wykonanego z wysokowytrzymałej stali z nakładkami przeciwerozyjnymi na łopatkach
  • Obudowy spiralnej z wykładziną
  • Wału z łożyskowaniem ślizgowym oraz układu smarującego
  • Układ smarowania łożysk składającego się ze zbiornika oleju, 2 pomp olejowych , filtru oleju
  • Wlotu kolanowego wraz z żaluzjowym aparatem regulacyjnym’
  • Ramy na której posadowiony jest napęd wentylatora, obudowa, podstawa łożysk i układ smarowania
  • Zespołu napędowego wyposażonego w silnik elektryczny , oraz w sprzęgło podatne.

Z uwagi na poziom hałasu przekraczający 85 dB(A)oraz temperaturę przetłaczanego czynnika  obudowa każdego  wentylator powinna  być wyposażona  w izolację termiczno - akustyczną