Silnik Elektryczny Indukta SA

 • Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym o klasie sprawności IE2
 • Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym w klasie sprawności IE3
 • Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym o zwiększonych mocach znamionowych
 • Trójfazowe silnki indukcyjne z nadbudowanym hamulcem prądu stałego produkcji EMA- ELFA
 • Trójfazowe silnik indukcyjne z obcą wentylacją 1x230V zasilane poprzez przemiennik częstotliwości
 • Trójfazowe silniki indukcyjne z obcą wentylacją do współpracy z przemiennikiem częstotliwości przystosowanych do zabudowy EN-CODERA
 • Trójfazowe silniki indukcyjne wielobiegowe z wirnikiem klatkowym
 • Trójfazowe silniki indukcyjne z obcą wentylacją zasilane poprzez przemiennik częstotliwości
 • Trójfazowe silniki indukcyjne z hamulcem prądu zmiennego
 • Trójfazowe silnik indukcyjne wykonanie morskie
 • Trójfazowe silniki indukcyjne pierścieniowe dźwignicowe
 • Trójfazowe silniki indukcyjne dźwignicowe samohamowne dwubiegowe
 • Trójfazowe silniki indukcyjne przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej  EEx IIT3
 • Trójfazowe silniki indukcyjne przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej  EEx IIT4
 • Trójfazowe elektrowibratory wirujące
//hardkop.pl/wp-content/uploads/2017/07/4.jpg
//hardkop.pl/wp-content/uploads/2017/07/5.jpg